Inwestycje
Opublikowano: 08 marca 2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 2024


Rozstrzygnięcie konkursu ofert 2024

Informujemy, że zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Nr 23/2024 z dnia 07.03.2024r rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na wykonywanie w 2024 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury oraz kultury fizycznej.