Inwestycje

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020


Uczestnicy Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

L.p.

Gmina

Sołectwo

1.

Krzywiń

Zgliniec

2.

Krzywiń

Bielewo

3.

Krzywiń

Lubiń

4.

Krzywiń

Łagowo

5.

Krzywiń

Wieszkowo

6.

Krzywiń

Świniec

7.

Krzywiń

Nowy Dwór

8.

Krzywiń

Zbęchy

11.

Krzywiń

Łuszkowo

Żelazno

Jurkowo

Łącznie sołectw w programie 935