Inwestycje

Struktura Urzędu


Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

  1. Burmistrz Miasta i Gminy - Jacek Nowak
  2. Sekretarz Miasta i Gminy - Bartosz Kobus

 

  1. Skarbnik Miasta i Gminy - Honorata Krupka

 

 1. Referat Finansów i Administracji:
  • Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy – Alina Stróżyńska
  • Stanowiska d/s:
   • wymiaru podatków i opłat - Marta Stróżyk
   • poboru podatków i opłat - Aleksandra Jagodzińska
   • płac i wynagrodzeń - Elżbieta Dembska
   • księgowości budżetowej - Marta Piecuch, Judyta Klupczyńska, Anna Stefaniak
   • księgowości i zaświadczeń – Lidia Piotrowiak
   • kasa – Klaudia Kraśniewska
   • oświaty - Aleksandra Jędrowiak
   • informatyk - Mariusz Homenko, Patryk Pawlak
   • sekretariat - Monika Roszkiewicz
   • rozliczeń - Alicja Pawlicka
 2. Referat Rozwoju i Gospodarki lokalnej:
  • Kierownik Referatu - Maciej Gubański
  • Stanowiska d/s:
   • gospodarki przestrzennej i nieruchomościami - Tomasz Fecak
   • rolnych i ochrony środowiska – Jacek Porankiewicz
   • inwestycji i remontów - Andrzej Dembski
   • zarządzania infrastrukturą - Mikołaj Żak
   • promocji - Arkadiusz Kaczmarek
   • partycypacji społecznej - Przemysław Kaczor
  • Obsługa Oczyszczalni Ścieków w Krzywiniu
   • Administrator - Sławomir Jędrzejczak
   • rozliczeń - Emilia Berdychowska
   • konserwacji urządzeń - Wojciech Pędrak, Zdzisław Dropik
 3. Obsługa urzędu:
  • kierowcy - Mateusz Nejranowski, Jan Musielak
  • sprzątaczki - Izabela Piotrowska, Iwona Hofman, Justyna Migacz
 4. Samodzielne Stanowiska Pracy:
  • Radca Prawny – Andrzej Skibiński
  • Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego - Barbara Matyjaszczyk
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Lidia Piotrowiak
  • Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień - Alicja Pawlicka
  • Obsługi Rady Miejskiej - Mateusz Nejranowski
 5. Urząd Stanu Cywilnego
  • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Zofia Marciniak
  • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Sylwia Konieczna
  • Stanowisko d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych – Sylwia Konieczna