Komunikaty

24 kwietnia 2019

Akcja #sadziMY

19 kwietnia 2019

Informacja ZUS

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca, który zakwestionował przepis, na podstawie którego emerytury przyznawane kobietom po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, były pomniejszane o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze. Szczegóły w załączniku.
15 kwietnia 2019

Bank Spółdzielczy - zebranie członków

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Kościanie zwołujemy Zebranie Grupy Członkowskiej dla Członków Banku zamieszkałych na terenie miasta i gminy Krzywiń. Zebranie odbędzie się w dniu 26.04.2019r. /piątek/ o godzinie 10,00 w Restauracji Parkowa w Krzywiniu ul. Kościańska 11.