Komunikaty

13 grudnia 2018

Dzierżawa nieruchomości - wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzywiń, przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat oraz w trybie przetargowym na okres 10 lat.
04 grudnia 2018

Czas KGW

Dnia 29 listopada weszła w życie nowa Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich (Dz.U. poz. 2229). Określa ona formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację KGW.