Inwestycje
Opublikowano: 30 maja 2022

Konkurs ofert 2022


Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku w formie wspierania i powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej oraz kultury przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Szczegóły konkursu w załącznikach.