this is the only best buy cheap rolex sky dweller 18k yellow gold white dial oysterflex 42mm supplier where you can get the high quality wide range replica.replica jacob and co OSP
Inwestycje

OSP


Bogu na chwałę ludziom na ratunek…

Ochotnicza Straż Pożarna na terenie gminy Krzywiń liczy 17 jednostek, w tym dwie wchodzące w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) znajdujące się w Krzywiniu i Jerce. Najlepiej wyposażonymi jednostkami, dysponującymi ciężkim sprzętem, przygotowanymi do ratownictwa drogowego i wodnego są OSP Krzywiń i OSP Jerka. Strażacy ochotnicy są stale wysyłani na szkolenia, kursy, testy czy ćwiczenia, które przyczyniają się do profesjonalizacji ochotniczej straży na terenie gminy Krzywiń. Dwie silne jednostki działające w ramach KSRG w połączeniu z pozostałymi jednostkami gwarantują bezpieczeństwo mieszkańcom oraz przedsiębiorcom, którzy zainwestowali na terenie naszej gminy.

Do głównych zadań jednostek OSP należy:

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi,

- branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk,

- uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej,

- branie udziału w obronie cywilnej,

- rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu,

- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.