Inwestycje

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w ŁuszkowieBudowa instalacji fotowoltaicznej na dachu
Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w Łuszkowie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń dnia 21 września 2023 roku podpisał umowę o przyznaniu pomocy na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w Łuszkowie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Krzywiń poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby funkcjonowania Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w Łuszkowie związanego z aktywnością społeczną mieszkańców.