Inwestycje

Policja


Posterunek Polski w Krzywiniu mieści się przy ul. Kościańskiej 53. Kierownik Posterunku jest aspirant sztabowy Sławomir Krzysztofik. Krzywińscy policjanci pełnią stałe dyżury w dni powszednie w godz. 8:00 – 10:00 oraz 19:30 – 20:00, a także w dni wolne od pracy w godz. 19:30 – 20:00.

Kontakt telefoniczny: 519-064-853 lub 65 5116340. W przypadku nieobecności policjantów w posterunku obowiązuje telefon alarmowy 997. Adres poczty elektronicznej: slawomir.krzysztofik@po.policja.gov.pl