Opublikowano: 15 marca 2019

Narada u Burmistrza ws. planowanych strajków!


Narada u Burmistrza ws. planowanych strajków!

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak poprosił Dyrektorów jednostek oświatowych z terenu naszej gminy o informację w sprawie planowanych strajków pracowników oświaty (nauczycieli, obsługi, administracji), które mają charakter ogólnopolski.

W piątkowy poranek tj. 15 marca 2019 roku, Dyrektorzy krzywińskich placówek oświatowych przedstawili informację, że strajk odbędzie się we wszystkich szkołach. Decyzji o strajku nie podjęli jeszcze pracownicy administracji i obsługi naszych jednostek.

Burmistrz otrzymał zapewnienie od Dyrektorów naszych szkół, że podejmą działania mające na celu przeprowadzenie egzaminów (o co najbardziej boją się w tej chwili rodzice), które mają odbyć się terminie planowanych ogólnopolskich strajków.

Dodatkowo, Burmistrz Jacek Nowak zobligował Dyrektorów do podjęcia działań, mających na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i należytej opieki w dniach strajku, czyli od 8 kwietnia 2019r. i każdego kolejnego dnia. W tych dniach zostaną zorganizowane zajęcia rekreacyjno-sportowe na krzywińskiej Hali Sportowej. Więcej informacji Rodzice i Opiekunowie mogą otrzymać na bieżąco u Dyrektora poszczególnej placówki.

Z uwagi na liczne zapytania mieszkańców, a zwłaszcza rodziców publikujemy informację ws. średnich wynagrodzeń netto nauczycieli. Średnie wynagrodzenie netto nauczycieli na etat w szkołach na terenie gminy Krzywiń (na podstawie  wynagrodzenia za luty 2019 r -  wynagrodzenie wraz z dodatkami wypłacanymi na 1 lutego, zasiłek wiejski, godziny ponadwymiarowe i świetlicowe, godziny nauczania indywidualnego bez nauczycieli, którym wypłacono wynagrodzenie lub zasiłek za czas choroby oraz bez wynagrodzeń dyrektorów i v-ce dyrektorów) kształtuje się następująco (netto, na ,,rękę”): ,Bieżyń – 3.247,22 zł, Lubiń – 3.366,09 zł, Jerka – 3.443,39 zł, Krzywiń – 3.900,07 zł. Średnie wynagrodzenie netto w naszej Gminie to 3.489,19 zł.

W załączeniu tabela.

Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Bartosz Kobus