Inwestycje
Opublikowano: 31 stycznia 2024

KONKURS OFERT 2024


KONKURS OFERT 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza konkurs ofert na wykonywanie w 2024 roku w formie wspierania zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej oraz kultury przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Szczegóły konkursu w załącznikach.