Inwestycje
Opublikowano: 23 stycznia 2024

Informacja o możliwości uczestnictwa mieszkańców w projekcie dot. odnawialnych źródeł energii


Informacja o możliwości uczestnictwa mieszkańców w projekcie dot. odnawialnych źródeł energii

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców odbędzie się dnia 30.01.2024 r. o godz. 17:00 w Sali Domu Strażaka

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń,

informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie parasolowym realizowanym przez Gminę Krzywiń w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można uzyskać  na:

1.                  zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,

2.                  zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,

3.                  zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

4.                  zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

W związku z powyższym,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02.2024 r.

zainteresowanych mieszkańców prosimy o złożenie podpisanej Ankiety Informacyjnej w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu – ankieta do pobrania poniżej

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu w Referacie Rozwoju i Gospodarki Lokalnej pok. 13,15.

tel. 65 5170525  wew. 250 lub 255.