Opublikowano: 07 marca 2019

Zwrot podatku akcyzowego!


Zwrot podatku akcyzowego!

W związku z nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego prosimy o niezwłoczne dostarczenie faktur dokumentujących zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z kodem CN 27102011 do CN 27102019, z miesiąca stycznia 2019 r. Jednocześnie informuję,iż wniosek o zwrot podatku akcyzowego może zostać złożony do dnia 31 marca br.

                                                                                                                          /-/ Jacek Nowak

                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń


Pliki do pobrania: