Opublikowano: 11 lutego 2018

Zmiana warty u Młodych!


Zmiana warty u Młodych!

29 stycznia 2018 roku radni Rady Miejskiej Krzywinia XI kadencji zakończyli swoją pracę odbierając zaświadczenia z rąk Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia i Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. Tego samego dnia w salce narad krzywińskiego magistratu zgromadzili się na krótkie spotkanie radni XII kadencji.

Podczas spotkania podziękowano młodych radnym XI kadencji za współpracę z lokalnym samorządem, działanie na rzecz środowiska lokalnego oraz za wkład w organizację finałów Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współpracę w roli opiekuna w Radzie Miejskiej Młodych po 6 latach zakończył Z-ca Burmistrza Bartosz Kobus. Nowymi opiekunami Rady Miejskiej Młodych zostały Panie Jolanta Bilska i Pani Agnieszka Szczerbal. Pani Jolanta pełniła funkcję opiekuna ww. ,,młodzieżowego organu’’ krzywińskiego samorządu do 2011 roku.

- W związku z licznymi nowymi obowiązkami, zwłaszcza realizacją przez nasz samorząd licznych wielomilionowych inwestycji, Pan Burmistrz powierzył mi nowe zadania z tym związane, z stąd w ostatnim kwartale 2017 roku zapadła decyzja że Rada Miejska Młodych Gminy Krzywiń trafia pod skrzydła doświadczonych osób pracy z młodzieżą. Pani Jolanta i Pani Agnieszka doskonale poradzą sobie z nowym zadaniem. Wierzę, że będzie ,,głośno” o działaniach nowej Rady Miejskiej Młodych. Życzę Młodym Radnym wielkiej pasji działania na lokalnym naszym ,,podwórku” w duchu zacięcia samorządowego działacza. Wielu z tych młodych osób ma szansę w przyszłości kreować i tworzyć krzywiński ,,dorosły” samorząd. Osobiście się o tym przekonałem - w latach 2003-2005 byłem Przewodniczącym Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń. Było to świetne doświadczenie – wyjaśnia Bartosz Kobus, z-ca burmistrza, opiekun Rady Miejskiej Młodych w latach 2011-2017.

Zobacz kto został młodym radnym XII kadencji (2017-2019):

http://www.krzywin.pl/Mlodziezowy_samorzad_wybrany!,38766.html

red.