Opublikowano: 03 lipca 2020

Wybierz e-fakturę!


Wybierz e-fakturę!

Szanowni Mieszkańcy Krzywinia,

uprzejmie informujemy, że od lipca 2020r. istnieje możliwość wystawienia i przesyłania faktur za usługi odprowadzania ścieków przez Gminę Krzywiń drogą elektroniczną (e-faktury).

E-faktury mogą być wysyłane do Nabywcy drogą elektroniczną, na wskazany przez niego
adres e-mail, po uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur poprzez podpisanie i dostarczenie w formie pisemnej oświadczenia o zgodzie, którego wzór został do Państwa wysłany z fakturami w obecnym miesiącu.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody znajduję się poniżej.

E-faktura to elektroniczny dokument mający taką samą wartość prawną jak tradycyjna faktura papierowa. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu oraz program do odczytywania plików PDF.

Na wszelkie pytania odpowiedzi udziela pracownik UMiG Krzywiń

Emilia Berdychowska – podinspektor ds. rozliczeń tel. 65 517 05 25 wew. 260,

e-mail: emilia.berdychowska@krzywin.pl

 

Razem dla czystego środowiska, dla Krzywinia!