Opublikowano: 04 stycznia 2018

Spotkajmy się!


Spotkajmy się!

Na podstawie § 15 pkt. 2 statutów Sołectw gminy Krzywiń przyjętych uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 marca 2015 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 2015.2377), który brzmi ,,Raz do roku na Zebraniu Wiejskim, Sołtys przedstawia informację o swojej działalności i składa sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków sołectwa nie później niż do 28.02. roku następnego”, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wyznaczył terminy zebrań sprawozdawczych w Sołectwach. 

Zebranie Ogólne mieszkańców Miasta Krzywinia zwołane na podstawie § 15 pkt. 2 Statutu Miasta  Krzywiń przyjętego uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 marca 2015 r.(Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 2015.2470), który brzmi ,,Dwa razy do roku na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Przewodniczący Zarządu przedstawia informację o swojej działalności i składa po każdym roku działalności  (do 31 marca roku następnego) sprawozdanie z gospodarki finansowej Miasta, zweryfikowane przez Komisje Rewizyjną o realizacji dochodów i wydatków Miasta”.

Więcej informacji: bartosz.kobus@krzywin.pl 

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Krzywiń
/-/Bartosz Kobus

 

Krzywiń, 2 stycznia 2018 roku

Terminy zebrań sprawozdawczych w Sołectwach Gminy Krzywiń i Mieście Krzywiń w 2018 roku

L.p.

Miejscowość

Termin

(godzina 19:00)

Miejsce

Przedstawiciel Gminy

 

Cichowo

19.01.2018r.

Soplicowo

Z-ca

 

Jurkowo

17.01.2018r.

Świetlica wiejska

Burmistrz

 

Kopaszewo

01.02.2018r.

Klub / Świetlica

Burmistrz

 

Krzywiń

31.01.2018r.

Sala Domu Strażaka

Burmistrz, Z-ca

 

Lubiń

06.02.2018r.

Świetlica wiejska

Burmistrz

 

Łagowo

17.01.2018r.

Świetlica wiejska

Z-ca

 

Łuszkowo

19.01.2018r.

Świetlica wiejska

Burmistrz

 

Mościszki

22.01.2018r.

Świetlica wiejska

Burmistrz

 

Nowy Dwór

01.02.2018r.

Świetlica wiejska

Z-ca

 

Rąbiń

23.01.2018r.

Świetlica wiejska

Burmistrz

 

Rogaczewo Małe

24.01.2018r.

Świetlica wiejska

Burmistrz

 

Rogaczewo Wielkie

06.02.2018r.

(miejsce spotkania zostanie podane w treści ogłoszenia)

Z-ca

 

Świniec

25.01.2018r.

Świetlica wiejska

Burmistrz

 

Teklimyśl

23.01.2018r.

Świetlica wiejska

Z-ca

 

Wieszkowo

24.01.2018r.

Świetlica wiejska

Z-ca

 

Zbęchy

26.01.2018r.

Świetlica wiejska

Burmistrz

 

Zbęchy Pole

25.01.2018r.

Świetlica wiejska

Z-ca

 

Zgliniec

26.01.2018r.

Świetlica wiejska

Z-ca

 

Żelazno

29.01.2018r.

Świetlica wiejska

Z-ca

 

Bielewo

02.02.2018r.

Świetlica wiejska

Burmistrz

 

Bieżyń

02.02.2018r.

Świetlica wiejska

Z-ca

 

Gierłachowo

05.02.2018r.

Świetlica wiejska

Burmistrz

 

Jerka

05.02.2018r.

Remiza OSP

Z-ca

 

Czerwona Wieś

05.02.2018r. (godz. 17:00)

Świetlica wiejska

Burmistrz