Opublikowano: 05 października 2018

Profilaktyka antynarkotykowa


Profilaktyka antynarkotykowa

1 października br., na salce narad Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu odbyło się szkolenie z zakresu profilaktyki antynarkotykowej. W zajęcia prowadzonych przez Dagmarę Derwich – Grzegorzewską, specjalistę terapii uzależnień oraz kuratora sądowego Michała Domagałę, uczestniczyli pedagodzy i wychowawcy placówek oświatowych oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Program szkolenia zakładał miedzy innymi poszerzenie wiedzy z zakresu substancji psychoaktywnych oraz kładł duży nacisk na zagadnienia prawne istotne w pracy z młodzieżą, szczególnie w świetle ustawy o zapobieganiu narkomanii – wyjaśnia Alicja Pawlicka, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. Szkolenie sfinansowano ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani. (AK)