Opublikowano: 10 marca 2020

Komunikat Burmistrza nr 2


Komunikat Burmistrza nr 2

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Krzywiń 

W związku z niepokojącymi informacjami o rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, jak również z zaleceniem Wojewody Wielkopolskiego o uwzględnienie ryzyka wynikającego z zagrożenia epidemiologicznego, zwracam się do Państwa, do wszystkich organizatorów z apelem o odwołanie wszelkich wydarzeń gromadzących licznych uczestników (m.in. zebrań, spotkań, rozgrywek sportowych z udziałem publiczności), szczególnie imprez o charakterze masowym, zaplanowanych do 31 marca 2020 roku na terenie Gminy Krzywiń, jak również planowania kolejnych tego typu wydarzeń.

Zwracam się do Państwa również z uprzejmą prośbą o ograniczenie do minimum spraw załatwianych osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz w innych obiektach użyteczności publicznej (w tym MGOPS). Proszę, aby sprawy urzędowe załatwiać jednoosobowo. Zachęcam do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, ePUAP). Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. Spis telefonów wewnętrznych i adresów email: https://krzywin.pl/Kontakt,8191.html

Jestem do Państwa stałej dyspozycji, przekazywania sprawdzonych i rzetelnych informacji pod nr tel. 603 159 997, podobnie jak Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus tel. 603 521 943. Jesteśmy do Państwa dyspozycji również pod adresami email tj. jacek.nowak@krzywin.pl, bartosz.kobus@krzywin.pl oraz za pomocą aplikacji Facebook Messenger.

Jednocześnie apelujemy o nieprzekazywanie niesprawdzonych informacji, tworzenie insynuacji, plotek, co może dodatkowo utrudnić sprawną komunikację na linii Wielkopolski Urząd Wojewódzki - Starostwo Powiatowe - Urząd Miasta i Gminy - Mieszkańcy. Wszystkie poczynione przez nas Urząd działania mają charakter profilaktyczny i zapobiegawczy.

Ponadto informuję, że kierownicy wszystkich instytucji publicznych zostali zobowiązani do zwiększenia reżimu sanitarnego w podległych im placówkach. Wszystkie działania, które już teraz podejmujemy są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się tej choroby na terenie Gminy Krzywiń.


Równocześnie apeluję do rodziców, aby z uwagą obserwowali zdrowie swoich dzieci i - w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów - natychmiast zasięgali porady lekarskiej lub zgłosili ten fakt do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (65 512 22 33).

Proszę również, aby szczególną troską otoczyć osoby starsze, należące do grupy podwyższonego ryzyka.

Równocześnie apeluję o rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny i profilaktyki zdrowotnej oraz przestrzeganie procedur postępowania związanych z koronawirusem. Znajdą je Państwo tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=isCA6VImRQ4&feature=youtu.be .

Proszę o stosowanie się do wszelkich zaleceń służb sanitarnych. Proszę o zachowanie spokoju i śledzenie informacji zamieszczanych na www.krzywin.pl oraz na oficjalnym profilu facebookowym Gminy Krzywiń.


Przypominamy! Jeśli zaobserwują Państwo u siebie objawy takie jak np.: duszności, gorączka, kaszel i bóle mięśni, lub mieli Państwo kontakt z osobą zakażoną należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numery wskazane poniżej lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Oddział chorób zakaźnych dla dorosłych: 61 873 92 95.

Oddział chorób zakaźnych dla dzieci: 61 859 03 36, 539 524 935, 504 907 994.

Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590.

Lista szpitali na terenie województwa wielkopolskiego, do których należy zgłosić się w przypadku podejrzenia zakażenia.
1. Poznań, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Nowowiejskiego 56/58

2. Poznań, Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Szpitalna 27/33

3. Poznań, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3

4. Konin, Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego, ul. Szpitalna 45

5. Kalisz, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, ul. Toruńska 7

Źródło: www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

Mam świadomość powagi sytuacji, ale najważniejsze jest zachowanie spokoju. Monitorujemy sytuację na bieżąco. Będziemy Państwa informować o dalszych działaniach w kolejnych komunikatach.  Apeluję o zrozumienie powagi sytuacji i uszanowanie ww. komunikatu.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak