Opublikowano: 03 sierpnia 2017

Komunikat


Komunikat

 K O M U N I K A T

Mając na uwadze napływające zgłoszenia rolników gminy o huraganie i gradobiciu, które wystąpiło z 1.08.2017r. na  02.08.2017 r. i n f o r m u j ę, że poszkodowani producenci rolni z terenu Gminy Krzywiń mogą składać wnioski o szacowanie zakresu i wysokość strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jakie ponieśli na tę okoliczność.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu www.krzywin.pl (po kliknięciu na zamieszczony pod informacją – ,,Wniosek o szacowanie plus oświadczenia”) lub biurze nr 14 Urzędu . Wnioski należy składać w terminie  odwrotnym w Sekretariacie Urzędu (biuro nr 16). Na podstawie złożonych wniosków gminna Komisja dokona szacowania oraz sporządzi na tę okoliczność protokół.

Informacji związanych z działalnością Komisji udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu Pan Jacek Porankiewicz, członek Komisji – biuro nr 14, tel. (65) 5170 525 wew. 251. 

Zastępca  Burmistrza
Miasta i Gminy Krzywiń
/-/ Bartosz Kobus

Do pobrania (w załączeniu):

1. Wniosek o wyszacowanie szkód

2. Oświadczenia rolnika dotyczącego produkcji towarowej zwierząt w 2017r.