Opublikowano: 14 maja 2017

,,Lifting" ronda w Jerce!


,,Lifting' ronda w Jerce!

Gmina Krzywiń przykłada wiele uwagi to estetyzacji kolejnych głównych elementów przestrzeni publicznej. Co roku rewitalizowanych jest kilka skwerów, miejsc przestrzeni publicznych na terenie gminy. W sołectwach mamy do czynienia z bardzo silnym procesem odnowy wsi, a w takich ośrodkach jak Krzywiń, czy Jerka trwa proces rewitalizacji, ożywiania miejsc, nadawania im nowych cech, form. Nowym życiem tętni park przy ul. Mostowej w Krzywiniu, a w Jerce stale wzbogacany w nowe elementy jest park w Jerce (boisko do siatkówki, siłownia zewnętrzna w 2016 roku). Teren przy remizie OSP w Jerce również stał się nowym miejscem rekreacji i spędzania czasu wolnego w zabawy, gry zespołowe dla najmłodszych mieszkańców. 

red.