Opublikowano: 18 maja 2017

90-te urodziny Pani Teodozji


90-te urodziny Pani Teodozji

Pani Teodozja Melewska, nazwisko rodowe Jankowiak, córka Antoniego Jankowiaka i Pelagii Jankowiak z domu Laś urodziła się dnia 30 kwietnia 1927 roku w Świńcu jako najstarsza z czworga rodzeństwa. Jej ojciec zmarł bardzo wcześnie, a Pani Teodozja wspomina, że już jako 11 letnia dziewczynka  pasała na łące krowy. W czasie okupacji niemieckiej została wywieziona na roboty do Rzeszy, gdzie pracowała w fabryce dynamitu. Dokładnie pamięta, że przebywała tam w okresie od dnia 8 stycznia 1944r. do dnia 12 lipca 1944 r. Za mąż wyszła w roku 1950 za Marka Melewskiego, prowadzili razem gospodarstwo rolne, Pan Marek pracował też jako wozak mleka. Pani Teodozja została wdową po 16 latach małżeństwa. Aktywnie uczestniczyła w życiu wioski; przez 19 lat była przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich a przez 10 lat członkiem Klubu Seniora. Dorobek rodzinny jubilatki to dwie córki, czterech wnuków i jedna wnuczka.

Pani Teodozja mieszka obecnie z córką i jej rodziną w Świńcu, w domu, który wybudowali razem z mężem.  Swój wolny czas bardzo chętnie spędza oglądając telewizję; dobrze orientuje się w polityce, nie stroni tez od seriali. Przydomowy ogródek jest pielęgnowany przez jubilatkę. (ZM)