Opublikowano: 14 kwietnia 2017

,,Kasa" na drogę w Nowym Dworze!


,,Kasa' na drogę w Nowym Dworze!

Decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 marca 2017 r. gmina Krzywiń otrzymała pomoc finansową na dofinansowane budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Dworze (środki w ramach FOGR) w kwocie 116.250,00 zł. Jest to jedna z najwyższych dotacji przyznanych przez Sejmik Województwa.

Gmina Krzywiń złożyła stosowny wniosek o udzielenie pomocy na budowę drogi w Nowym Dworze pod koniec 2016 roku.

Zadanie budowy gminnej w Nowym Dworze zostało wpisane do budżetu gminy Krzywiń na rok 2017. Zabezpieczono kwotę 0,5 mln zł. Przetarg na budowę drogi zostanie niebawem ogłoszony.

Wykaz podmiotów, którym przyznaje się pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2017 (patrz link):

http://www.bip.umww.pl/artykuly/2822669/pliki/20170403081458_740z1.pdf

red.