Opublikowano: 17 maja 2017

Zryw wolnych serc


Zryw wolnych serc

W programie, który adresowany jest do młodzieży szkolnej, znadzie się min.:
- happening z hasłami PaT,
- pokazy i zajęcia prowadzone przez OPS, WOPR i Policję,
- wystepy artystyczne,
- ,,Zryw Wolnych Ser''. (AP)