Inwestycje
Opublikowano: 11 sierpnia 2022

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej - 16.08.2022 r.- link do live SESJI


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej - 16.08.2022 r.- link do live SESJI

Uprzejmie zawiadamiam o Sesji Rady Miejskiej Krzywinia, która odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022 roku (tj. wtorek) o godz. 17.00.

Sesja Rady Miejskiej przeprowadzona zostanie w formie zdalnej na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jednocześnie podaję link do posiedzenia – https://krzywin.esesja.pl/

Pod tym linkiem znajduje się porządek obrad oraz projekty uchwał.

Transmisja obrad sesji odbędzie się na żywo.

Osoby chcące uczestniczyć w Sesji Rady Miejskiej Krzywinia, proszone są o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Krzywiniu: rada@krzywin.pl lub telefon 65 5 170 525 wew. 214

 

/-/ Krystyna Motławska

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia

 

 

Link do live SESJI