Opublikowano: 17 listopada 2016

Zatrudniasz cudzoziemca?


Bezpłatne szkolenie "Zatrudnianie cudzoziemców" 16.12.2016 r., godz.: 9:00 - 15:00

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza przedsiębiorców, pracowników  działów kadrowych i płacowych oraz księgowości na bezpłatne szkolenie nt. zatrudniania cudzoziemców, które odbędzie się 16 grudnia 2016 r., w godzinach: 9:00-15:00  w auli Jana Pawła II przy Parafii NSJ w Śremie (ul. Kilińskiego 23).

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki, gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Program szkolenia:

I CZĘŚĆ – 2 godziny

  1. Określanie miejsca zamieszkania.
  2. Obowiązki pracodawcy przed zatrudnieniem cudzoziemca: kiedy należy uzyskać zezwolenie na pracę, którzy cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę? Procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę.
  3. Obowiązki ewidencyjne pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca wobec urzędów oraz w zakresie prowadzenia akt osobowych.

II CZĘŚĆ – 4 godziny

  1. Zasady ustalania rezydencji podatkowej i jej konsekwencje. Odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzenia zatrudnionego cudzoziemca: umowa o pracę oraz umowy cywilnoprawne. Podatek od osób fizycznych wg skali podatkowej oraz podatek zryczałtowany.
  2. Zastosowanie i pozyskiwanie certyfikatów rezydencji. Korzystanie z umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  3. Odprowadzanie składek ZUS od wynagrodzenia zatrudnionego cudzoziemca.
  4. Korzystanie ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych przez cudzoziemców. Korzystanie z umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym.
  5. Rozliczanie świadczeń pozapłacowych w liście płac.
  6. Rozliczanie delegacji cudzoziemców.
  7. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń rocznych cudzoziemców.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, zgłoszenia prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem tel.: 698 074 659 lub e-mail: milena@unia.srem.com.pl  do 13 grudnia 2016 r.

Szkolenie skierowane jest do pracodawców i pracowników działów kadrowo-płacowych.

Szkolenie będzie nieodpłatne, wszelkie koszty ponosi biuro Unii Gospodarczej. 

Więcej informacji i zgłoszenia:

Milena Filipowska
Główna Księgowa/ Starszy Specjalista ds. szkoleń i programów pomocowych
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
ul. Okulickiego 3
63 - 100 Śrem
tel./fax: 061 28 32 704, 698 074 659
e-mail: milena@unia.srem.com.pl