Opublikowano: 10 sierpnia 2017

Zakaz wstępu do lasu


Zakaz wstępu do lasu

Obszar objęty zakazem obejmuje kompleks leśny między miejscowościami Zgliniec, Kąty, Czerwona Wieś, Kuszkowo i Jurkowo Huby. Szczegółowe granice powyższego obszaru prezentuje mapa stanowiąca załącznik do pisma. Zakaz wstępu do lasu obowiązuje do odwołania.

powiatkoscian.pl