Opublikowano: 30 stycznia 2018

XXXIX Sesja Rady Miejskiej


W piątek, 2 lutego 2018 r. o godz. 10.00, w salce narad Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej Krzywinia.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

2.1 przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2023,

2.2 zgłoszenia sołectwa Gminy Krzywiń do programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

  1. Zamknięcie Sesji.