Inwestycje
Opublikowano: 04 listopada 2022

Wspomnienie.


Wspomnienie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 7 listopada 2022 roku o godzinie 11:00 w Kościele parafialnym pw. Św. Kazimierza przy ul. 3 Maja 17 w Jerce. Od godziny 10:30 różaniec. Po Mszy Pogrzebowej przejazd na cmentarz parafialny w Jerce.

 

Wspomnienie.

Śp. Krystyna Maćkowska-Friedrich urodziła się 24 grudnia 1946 roku w Jerce. Razem z siostrą została - - po wczesnej śmierci ojca - wychowana przez mamę. Szkołę Podstawową w Jerce ukończyła w 1960 roku, a szkołę Przysposobienia Rolniczego w 1962 roku. W 1965 roku podejmuje pracę w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie jako pracownik fizyczny. W 1967 roku rozpoczyna pracę w roli kierownika w Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Jerce. Pracę w charakterze referenta rolnego rozpoczyna w 1968 roku w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. W 1972 roku ukończyła Korespondencyjne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie. W 1973 roku rozpoczyna pracę jako Sekretarz Biura w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń. W dniu 5 grudnia 1981 roku otrzymuje tytuł mgr prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1990 roku w wyniku zmian ustrojowych, a tym samym w wyniku reformy administracyjnej (ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym) Rada Miasta i Gminy w Krzywiniu powołuje uchwałą nr II/12/90 z dnia 18 czerwca 1990 roku Panią Krystynę na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy w Krzywiniu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu administracji publicznej i samorządowej. W grudniu 1992 roku ukończyła Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego. Przeszła na zasłużoną emeryturę 31 marca 2007 roku. Od tej pory aż do listopada 2018 roku na stanowisku Sekretarz Miasta i Gmiy Krzywiń był wakat.

Pani Krystyna była osobą bardzo dobrze zorganizowaną. Ceniła sobie fachowe podejście pracowników do powierzonych zadań. Wymagająca i jednocześnie stanowcza gdy wymagała tego sytuacja. Koledzy i koleżanki zapamiętali ją jako zaangażowaną, gotową do działania i pomocy.

Osobiście miałem przyjemność poznać byłą wieloletnią Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń. Przez ostatnie 11 lat mojej pracy w Urzędzie - od emerytowanych i najstarszych urzędników – mogłem usłyszeć tylko i wyłącznie dobre i ciepłe słowa o stylu pracy, postawie i zaangażowaniu emerytowanej sekretarz w pracę na rzecz lokalnego samorządu i urzędu. Ponad rok temu miałem przyjemność oprowadzić Panią Krystynę po krzywińskim Urzędzie, który przez ostatnie kilka lat został poddany prawdziwej metamorfozie. Niestety była to nasza ostatnia rozmowa i spotkanie.

Dla mnie – Pani Krystyna Maćkowska-Friedrich – to wzór urzędnika administracji godny do naśladowania.

Bartosz Kobus

Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń od 2018 roku