Opublikowano: 19 marca 2020

Wielka ,,rewitalizacja” Świńca.


Wielka ,,rewitalizacja” Świńca.

Za kilka miesięcy centrum miejscowości Świniec będzie nie do poznania.

Inwestycja pn. ,,Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Świniec i przebudowa kotłowni w budynku świetlicy" Prace budowalne realizowane są w ramach dużego projektu unijnego realizowanego przez Samorząd Gminy Krzywiń, pn. ,,Reaktywacja mieszkańców Gminy Krzywiń poprzez rewitalizację wybranych obszarów wiejskich miejscowości Bielewo, Łuszkowo i Świniec”.  

Zadanie realizuje firma Murarstwo Mariusz Krauze ze Świerczyny. Koszt zadania opiewa na kwotę 2.704.957,08 zł, z czego 85 procent stanowi dotacja Unii Europejskiej w ramach ,,WRPO+’’. Zakładany termin realizacji to 31 sierpnia 2020 roku.

Red.