Inwestycje
Opublikowano: 01 czerwca 2022

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest


Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

 

W związku z możliwością ubiegania się przez Gminę Krzywiń o środki finansowe w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (program realizowany do roku 2023), będącego programem priorytetowym ogłoszonym przez NFOŚiGW w Warszawie, a realizowanym dla Województwa Wielkopolskiego przez WFOŚiGW w Poznaniu, prosimy o PILNE zgłoszenie do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu „INFORMACJI o deklarowanej ilości wyrobów zawierających azbest do usunięcia w latach 2022 i 2023”.

 

Druk „INFORMACJI o deklarowanej ilości wyrobów zawierających azbest do usunięcia w latach 2022 i 2023” dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu w pokoju nr 15, w załącznikach na stronie internetowej Gminy Krzywiń – www.krzywin.pl oraz u sołtysów poszczególnych miejscowości.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI o deklarowanej ilości wyrobów zawierających azbest do usunięcia w latach 2022 i 2023:

 

do dnia 20 czerwca 2022 roku

W Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu,

sekretariat lub pokój nr 15

 

 

Informacje dodatkowe:

Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-     płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-     płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-     rury i złącza azbestowo-cementowe,

-     izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-     wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-     przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-     szczeliwa azbestowe,

-     taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-     wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-     papier, tektura,

-     inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.