Opublikowano: 02 lutego 2021

Umowy ze stowarzyszeniami


Umowy ze stowarzyszeniami

W poniedziałek, 1 lutego Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zawarł kolejne umowy na przekazanie środków finansowych dla tzw. trzeciego sektora. Stowarzyszenie Klub DOM w tym roku zamierza zorganizować pieszy rajd z kijkami trekkingowymi, który wiódłby trasą Lubiń – Cichowo - Lubiń, a także wyjazd w Bieszczady dla osób walczących z problemami alkoholowymi. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywiniu w ramach otrzymanego wsparcia zobowiązała się do przeprowadzenia dwóch projektów polegających na: zorganizowaniu Koncertu Orkiestry Dętej OSP Krzywiń oraz przygotowaniu festynu strażackiego z elementami profilaktyki antyalkoholowej oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. (AS)