Opublikowano: 11 stycznia 2018

Tobiasz laureatem konkursu ,,ENEA''!


Tobiasz laureatem konkursu ,,ENEA''!

Tobiasz Tomczak, uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej w Bieżyniu został laureatem – zwycięzcą akcji „Enea – Akademia Talentów” zorganizowanej przez fundację Enea z Poznania.

Z olbrzymią radością zawiadamiamy, że praca konkursowa wykonana przez Tobiasza została zauważona przez komisję konkursową i stał się laureatem - zwycięzcą według oceny jurorów. Tobiasz osiąga wysokie wyniki w nauce. Corocznie nagradzany za wyniki odznakami „Prymus szkoły” oraz stypendiami. Trzykrotnie uczestniczył w wycieczkach – nagrodach Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu. Uczestniczy w większości konkursów przedmiotowych. Zazwyczaj zajmuje wysokie lokaty W roku ubiegłym uzyskał tytułu "Laureat" w Wojewódzkim Konkursie Historycznym "Polska i Polacy w czasie II wojny światowej", wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, I miejsce w etapie szkolnym Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr,

I miejsce w etapie szkolnym Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, III miejsce w Szkolnym Konkursie Czytelniczym "Lekturniczek", IV miejsce – wyróżnienie w szkolnym Konkursie "Bądź przyjacielem środowiska - zbieraj baterie", I miejsce w etapie szkolnym Gminnego konkursu "Pamiętamy o Powstaniu Wielkopolskim", I miejsce w etapie szkolnym Powiatowego Konkursu Matematycznego "Jestem Mistrzem Matematyki". Tobiasz angażuje się w działalność społeczną, zawsze włącza się do wszelkich działań i akcji charytatywnych. Posiada uzdolnienia aktorskie i recytatorskie zawsze występuje podczas uroczystych akademii i apeli podejmując główne role. Aby zakwalifikować się tak daleko uczeń wraz z rodzicami złożył wniosek, w którym zaprezentował swoje osiągnięcia, plany rozwojowe oraz sposób wykorzystania stypendium, które może otrzymać, jeżeli zwycięży w II etapie konkursu. Komisja konkursowa, uwzględniając wszystkie załączniki przedstawione przez kandydatów wybrała po sześciu finalistów w trzech kategoriach: sport, sztuka

i nauka. Tobiasz znalazł się na liście uczniów szkół podstawowych w kategorii nauka. Warunkiem, który upoważniał do kwalifikacji było wykonanie zadania konkursowego, w którym ukazane zostały możliwości, jakie da uczniowi otrzymanie stypendium i jak zamierza je wykorzystać w celu rozwoju swoich pasji, zainteresowań, talentu; co zamierza osiągnąć dzięki wsparciu stypendialnemu, w jakie działania będzie mógł się włączyć. Jednocześnie zadanie konkursowe zgłoszone w ramach akcji powinno stanowić inspirację dla innych do ubiegania się o stypendia.

Komisja Konkursowa przychylnie ustosunkowała się do zadania wykonanego przez Tobiasza i tym sposobem stał się Laureatem konkursu Enea Akademia Talentów.

Laureatowi gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                  Witold Prałat - wychowawca klasy VII Szkoły Podstawowej w Bieżyniu