Opublikowano: 20 marca 2020

Telefon dyżurny!


Telefon dyżurny!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krzywiń

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informuję, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w Gminie Krzywiń również będzie pełniony dyżur pod wskazanym na platformie numerem telefonu czyli 65 517 90 49, 731 471 518 oraz 517 962 599 , 517 961 064
każdego dnia w godzinach 7:30 – 19:00 w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Bądźmy odpowiedzialni i pozostańmy w domach.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń
(-)Jacek Nowak