Opublikowano: 09 października 2017

Szkoła na kartach kalendarza


Szkoła na kartach kalendarza

Zespół Szkół w Krzywiniu wydał kalendarz na 2018 rok, którego karty zdobią fotografie obrazujące życie codzienne placówki. - Na co dzień w naszej szkole dzieje się bardzo dużo. Dotyczy to nie tylko aspektów edukacyjnych i merytorycznych, ale także zajęć pozalekcyjnych oraz zadań inwestycyjnych, które są realizowane. Po prostu kalendarz w sposób graficzny pokazuje, wspólne osiągnięcia społeczności szkolnej – tłumaczy Zbigniew Bernard, dyrektor ZS w Krzywiniu. Środki na publikację wyasygnowały firmy, które objęły mecenat nad przedsięwzięciem. (AK)