Opublikowano: 05 września 2019

Stolica dla prymusów


Stolica dla prymusów

Najlepsi uczniowie z krzywińskich placówek oświatowych pierwsze dni lipca spędzili w Warszawie. Będzie to nagroda Burmistrza Krzywinia Jacka Nowaka za bardzo dobre wyniki osiągane w nauce i wzorowe zachowanie. (AK)