Inwestycje
Opublikowano: 18 maja 2022

Sesja Rady Miejskiej


Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam o Sesji Rady Miejskiej Krzywinia, która odbędzie się w dniu 23 maja 2022 roku (tj.poniedziałek) o godz. 17.00 oraz o Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej Krzywinia, które odbędzie się 19 maja 2022 roku o godz. 17.30.

Sesja Rady Miejskiej przeprowadzona zostanie w formie stacjonarnej w Domu Strażaka w Krzywiniu.

Jednocześnie podaję link do posiedzeń Rady – https://krzywin.esesja.pl/

Pod tym linkiem znajduje się porządek obrad oraz projekty uchwał i materiały będące przedmiotem obrad sesji.

Transmisja obrad sesji odbędzie się na żywo.

Wspólne Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w formie stacjonarnej.

 

                                                                                                                   -/ Krystyna Motławska

                                                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia