Opublikowano: 13 marca 2019

Seniorzy założyli klub!


Seniorzy założyli klub!

W Łuszkowie powołano do życia Klub Seniora. Organizacja liczy 37 członków. Podczas zebrania organizacyjno – założycielskiego wybrano zarząd. W jego skład weszli: Maciej Banaszak – przewodniczący, Stanisław Wawrzyniak – zastępca, Karol Matyaszczyk – skarbnik, Maria Jankowiak – sekretarz i Krystyna Berdychowska – członek. Kolejne spotkania łuszkowskich seniorów planowane jest 21 marca br. (AK)