Opublikowano: 19 marca 2020

Remont w ramach rewitalizacji.


Remont w ramach rewitalizacji.

Trwają zaawansowane i intensywne prace remontowe na świetlicy wiejskiej w Bielewie. Prace budowalne realizowane są w ramach dużego projektu unijnego realizowanego przez Samorząd Gminy Krzywiń, pn. ,,Reaktywacja mieszkańców Gminy Krzywiń poprzez rewitalizację wybranych obszarów wiejskich miejscowości Bielewo, Łuszkowo i Świniec”.  

Zakończono prace związane z dociepleniem budynku. Działają wszystkie instalacje wewnętrzne. Trwa gipsowanie, malowanie i szpachlowanie ścian. W łazienkach, kuchni, we wszystkich węzłach sanitarnych pojawiły się płytki. Trwa montaż ścianek systemowych w toaletach. Trwają prace wykończeniowe wokół budynku (stan prac na 18.03.2020r.). Prace zgodnie z zaplanowanym harmonogramem robót.

Koszt zadania opiewa na kwotę 1.433.788,02 zł, z czego 85 procent stanowi dotacja Unii Europejskiej w ramach ,,WRPO+’’. Zakładany termin realizacji to 15 czerwca 2020 roku.

red.