Opublikowano: 11 lipca 2019

Radni w terenie...


Radni w terenie...

Radni Rady Miejskiej Krzywinia na zaproszenie Przewodniczącej Komisji Gospodarczej Beaty Cugier odbyli 10 lipca br. wizytę Gospodarczą po terenie Miasta i Gminy Krzywiń. Radni wizytacje rozpoczęli od Oczyszczalni Ścieków w Krzywiniu, gdzie mieli okazję po roku sprawdzić jej funkcjonowanie. Radni nie kryli zadowolenia z faktu, że parametry oczyszczonych ścieków są poniżej 50% dopuszczonych norm. Następnie Radni zwizytowali planowane inwestycje jak i zrealizowane w zakresie infrastruktury drogowej. Uczestnicy wyjazdu mieli również okazję zapoznać się z stanem Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Krzywiń oraz planami zagospodarowania terenów publicznych w poszczególnych miejscowościach.

 

(M.N.)