Opublikowano: 07 lutego 2020

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH


REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

Rejestr Danych Kontaktowych wystartował w 22 grudnia 2019 roku. Powstał z myślą o usprawnieniu komunikacji na linii obywatel-urzędnik. Zadaniem Rejestru będzie ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelem po to, by usprawnić realizację usług i umożliwić szybką komunikację. Dodatkowo, dzięki RDK urzędy z wyprzedzeniem będą mogły informować obywateli o  np.: kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego samochodu, ilości punków karnych czy uzupełnieniu danych na wybory.

Na podany w Rejestrze Danych Kontaktowych adres e-mail czy numer telefonu nie będą  przekazywanie żadne oficjalne dokumenty. Rejestr służy wyłącznie powiadomieniu. Dane kontaktowe mogą być wykorzystywanie jedynie do informowania obywatela o sprawach administracyjnych.

 RDK nie będzie używany do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących obywatela. Dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. 

Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili można  zmienić albo usunąć. Obywatel samodzielnie decyduje czy udostępni numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba. Przekazanie danych jest możliwe na dwa sposoby.

·       przez Internet:  https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk

·       tradycyjnie, czyli wypełniając formularz dostępny w każdym urzędzie gminy.

W przypadku zmiany numeru telefonu lub adresu e-mail, należy pamiętać o ich aktualizacji.

Opracowała:

SYLWIA KONIECZNA