Opublikowano: 12 lipca 2019

Potrafimy pomagać!


Potrafimy pomagać!

Oficjalne zgłoszenie zbiórki dokonali rolnicy z terenu gminy Krzywiń – przedstawiciele AgroUnii Krzywiń. Pieniądze były zbierane do żółtych puszek przez Sołtysów, członków Rad Sołeckich na terenie gminy Krzywiń. Plakaty, wszystkie niezbędne informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu. Proboszczowie podali informację o zbiórce. Bank Spółdzielczy w Kościanie o/Krzywiń przeliczył zebrane środki finansowe w kwocie 20.396,70 zł i nie naliczając prowizji przelał zebraną pomoc finansową na konto gminy Wojciechów. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów dla poszkodowanych po przejściu trąby.

Red.