Opublikowano: 06 października 2017

Pokazaliśmy się na ,,Forum''


Pokazaliśmy się na ,,Forum''

4 października br., Gmina Krzywiń uczestniczyła w Forum Gospodarczym w Lesznie zorganizowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową oraz Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna.

Forum Gospodarcze cieszyło się dużym zainteresowaniem ze względu na tematykę poruszaną na forum oraz udziałem zaproszonych gości wśród których znaleźli się m.in.: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Leszna, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, samorządów terytorialnych oraz Instytucji Finansowych. Moderatorem spotkania był Pan Maciej Stroiński – redaktor w Telewizji Polsat S.A. W programie uczestnicy spotkania mieli okazję brać udział w panelach dyskusyjnych o tematyce:

a)    „Szanse rozwoju gospodarczego subregionu leszczyńskiego przez pryzmat   rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej”,

b)   „Fundusze unijne szansą rozwoju podmiotów gospodarczych”,

c)    Zatrudnianie pracowników ze wschodu odpowiedzią na brak rąk do pracy”.

Gminę Krzywiń reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń oraz przedstawiciele zespołu Semplicze wraz z opiekunem. Sponsorem głównym wydarzenia była  ING Bank Śląski S.A.