Opublikowano: 04 lipca 2019

Pierwsze faktury wystawione.


Pierwsze faktury wystawione.

Szanowni Mieszkańcy Krzywinia,

Od 1 maja br. rozpoczęliśmy naliczanie opłat za odprowadzanie ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w m. Krzywiń. Pierwsze faktury w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zostały wystawione już w czerwcu dla odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych.  Na początku miesiąca lipca dotrą do większości Państwa faktury wysłane listem zwykłym. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na numer konta bankowego, gdyż każdy odbiorca posiada indywidualne konto. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru faktury.  

Na wszelkie pytania odpowiedzi udziela pracownik UMIG Krzywiń:

Pani Emilia Berdychowska – Podinspektor ds. rozliczeń tel. 65 517 05 25 wew. 260, 238; e-mail: emilia.berdychowska@krzywin.pl

Razem dla czystego środowiska, dla Krzywinia!

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak