Opublikowano: 11 lipca 2017

Oczyszczalnia już w budowie!


Oczyszczalnia już w budowie!

Na plac budowy oczyszczalni ścieków dla miasta Krzywinia wjechał ciężki sprzęt! Przypominamy, że w ramach projektu zrealizowana zostanie oczyszczalnia ścieków o przepustowości 285 m³/d. Sam obiekt powstaje na działce gminnej położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Wieś, dla której funkcjonuje uchwalony przez Radę Miejską Krzywinia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem gruntów pod budowę oczyszczalni ścieków i gdzie w chwili obecnej znajduje się zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych.

Oczyszczalni ścieków składać się będzie z następujących elementów:

- zbiornik oczyszczalni ścieków ZB1

- zbiornik oczyszczalni ścieków ZB2

- pompowania ścieków z kratą koszową PK

- komora zestawu do mechanicznego oczyszczania ścieków KZM

- stacja zlewcza SZ

- budynek wielofunkcyjny BW

- wiata składowania osadu WO

- zbiornik ścieków dowożonych ZD

- zbiornik osadów dowożonych ZO.