Bezpieczeństwo


Ochotnicza Straż Pożarna na terenie gminy Krzywiń liczy 17 jednostek, w tym dwie wchodzące w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) znajdujące się w Krzywiniu i Jerce. Najlepiej wyposażonymi jednostkami, dysponującymi ciężkim sprzętem, przygotowanymi do ratownictwa drogowego i wodnego są OSP Krzywiń i OSP Jerka. Strażacy ochotnicy są stale wysyłani na szkolenia, kursy, testy czy ćwiczenia, które przyczyniają się do profesjonalizacji ochotniczej straży na terenie gminy Krzywiń. Dwie silne jednostki działające w ramach KSRG w połączeniu z pozostałymi jednostkami gwarantują bezpieczeństwo mieszkańcom oraz przedsiębiorcom, którzy zainwestowali na terenie naszej gminy.

Do głównych zadań jednostek OSP należy:

  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi,
  • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk,
  • uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej,
  • branie udziału w obronie cywilnej,
  • rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu,
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,