Opublikowano: 13 kwietnia 2018

Nauczycielski awans


Nauczycielski awans

W piątek, 13 kwietnia br., Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak wręczył Pani Aleksandrze Ślotała,  nauczycielce  Zespołu Szkół w Krzywiniu akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Pani Aleksandra Ślotała po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu uzyskała stopień nauczyciela mianowanego. (AJ)