Opublikowano: 08 sierpnia 2017

Nagrody Twórcze 2017


Nagrody Twórcze 2017

Nagrody indywidualne otrzymają: Gertruda Pawłowska oraz Stanisław Moszyński, natomiast nagrodę zbiorowa otrzyma Zespół Wokalny Semplicze. Nagrody zostaną wręczone podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 6 września 2017 r.

Nagroda Twórcza indywidualna dla Pana Stanisława Moszyńskiego została przyznana w dziedzinie działalności społecznej za bezinteresowność w udzielaniu pomocy innym i istotne zaangażowanie w promowanie i rozwój Gminy Krzywiń w zakresie Pszczelarstwa.

Nagroda Twórcza indywidualna dla Pani Gertrudy Pawłowskiej została przyznana w dziedzinie działalności społecznej za kultywowanie tradycji, kreowanie wydarzeń kulturalnych, wspieranie ludzi starszych oraz promocję wsi Jerka i gminy Krzywiń.

Nagroda Twórcza zbiorowa dla Zespołu Wokalnego Semplicze  została przyznana w dziedzinie twórczości artystycznej za kultywowanie gry na instrumentach, muzyki, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych oraz promocję gminy Krzywiń. (M.N)