Opublikowano: 30 grudnia 2021

Nabór kandydatów Komisja NGO


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert na realizację  zadań publicznych Gminy Krzywiń w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej, kultury oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

Szczegóły w załączniku.