Opublikowano: 08 lipca 2019

Na pomoc uzależnionym


Na pomoc uzależnionym

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu funkcjonuje punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz borykających się z problemem współuzależnienia w rodzinie. Punkt czynny jest w każdy drugi piątek miesiąca w godzinach 14.00 – 16.30, w siedzibie Centrum Usług Społecznych, ul. Chłapowskiego 34 w Krzywiniu. Pomocy udziela specjalista terapii uzależnień pani Joanna Majorek. Wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 797 981 740. (AP)