Opublikowano: 22 maja 2020

MGOPS wznawia obsługę!


MGOPS wznawia obsługę!

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020r. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu wznawia bezpośrednią obsługę klientów.

Ośrodek dla Klientów będzie czynny:

  • w poniedziałek w godzinach od 8:30 do 15:30
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30

Jednocześnie informujemy, że wchodząc do Ośrodka należy:

  • zdezynfekować ręce (płyn znajduje się przy wejściu),
  • mieć założoną maseczkę lub przyłbicę, tak żeby zakryć usta i nos.

Zaleca się, aby w Ośrodku pojawiała się tylko osoba, której dana sprawa dotyczy niewykazująca żadnych objawów przeziębienia.

W Ośrodku jednocześnie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.

W dalszym ciągu zaleca się kontakt telefoniczny oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym do składania wniosków poprzez platformę e-PUAP lub poprzez placówki pocztowe, w celu załatwienia danej sprawy niewymagającej osobistego wstawiennictwa oraz umożliwia się dostarczanie korespondencji do Ośrodka poprzez pozostawienie w specjalnej skrzynce przy drzwiach wejściowych do Ośrodka.

 

Zachowanie powyższych środków ostrożności i dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa ma na celu zminimalizowanie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Kontakt:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

ul. Generała Chłapowskiego 34

64 – 010 Krzywiń

 

Sekretariat tel. 65 517 90 49

Pracownicy socjalni tel. 517 961 064

Asystent rodziny tel. 517 962 599

e-mail: mgops@mgops.krzywin.pl