Opublikowano: 9 stycznia 2018

Konkurs ofert na 2018


Konkurs ofert na 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2018 roku, zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej, kultury, przeciwdziałania alkoholizmowi przez organizacje pozarządowe. Szczegóły w załącznikach.